۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

همراه شدن کارگران در اعتراضات 11 اردیبهشت رمز پیروزی جنبش سبز است

در روزی که متعلق به جامعه کارگری و این قشر از زحمت کشان جامعه است فرصتی دوباره نصیب جنبش سبز و مردم معترض ایران شده است تا دوباره فریاد ازادی خواهی خود را به گوش رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برسانند . در دوره جدید اعتراضات بعد از 25 بهمن جنبش خود را بدون رهبر میبیند اما در این برهه شورای هماهنگی سبز امید به نحوی رهبری و فرماندهی جنبش و نحوه راهبرد ان را بر عهده گرفته است . شورایی که بحث های بسیاری در موردش ایجاد شده است که چگونه عده ای حاظر شده اند بدون در نظر گرفتن نظرات و تمایلات جنبش سبز خود را به عنوان رهبر و سخنگوی جنبش اعلام کنند .
به اشتراک بگذارید:

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader ::