۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

تصاویر پیکر بی جان هاله سحابی

به اشتراک بگذارید:

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader ::

جمعیت میلیونی مردم در 25 خرداد حاصل عزم و اراده مردم بود نه سکوت آنها

عده ای معتقدند تجمعی که در 25 خرداد 88 در اعتراض به نتیجه انتخابات شکل گرفت و باعث شد جمعتی میلیونی در آن شرکت کند حاصل سکوت مردم و تن ندادن به شعار بود ! استدلال جالبی ست که تنها از شورا و افرادی که دنباله رو این شورا هستند بر میاید ! اما کسی از عزم و اراده قوی مردم در ان دوران صحبت نمیکند . مگر در همان 25 خرداد نبود که بسیجیان حتی بر سکوتمان نیز آتش گشودند ؟ سهراب اعرابی ایا برای هنجار شکنی بیرون رفته بود که مورد اصابت گلوله قرار گرفت ؟ مگر نه انکه سهراب و سهراب های بسیاری جواب سکوتان نیز گلوله بوده است ؟  اراده ای که در آن دوران داشتیم و اعتقادی که به اهداف خود داشتیم باعث شده بود تمام ترس ها و استرس ها را به کنار بگذاریم و همگی برای ازادی ایران تلاش کنیم . اما حال آن اراده قبل را نداریم و نمیتوانیم به خود دروغ بگوییم که با سکوت میتوانیم جمعیت میلیونی دیگری را به خیابان بکشنانیم .
به اشتراک بگذارید:

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader ::