۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

با تفکیک کردن دانشگاه ها بگذارید دختران بدون حجاب در دانشگاه حاضر شوند !

صحبت های خنده داری که اواخر قرائتی در رابطه با دانشگاه و تفکبک جنسیتی گفته است بیشتر به یک شوخی شبیه است تا یک حرف جدی و درست و حسابی ! این که دختران صبح به داشنگاه بروند پسران عصر حتی در کشورهای جهان سوم هم معنایی ندارد . درست است ایران کشوری اسلامی و مذهبی ست ! اما ایا دانشگاه و کنار هم نشستن دانشجویان به اسلام و مذهب خدشه ای وارد میکند ؟ ان هم دانشگاه هایی که به پادگاه بیشتر شبیه است تا یک محیط اموزشی و سالم .  شما با دانشگاه و منطق مشکل دارید نه با حجاب و مختلط بودند . هر وسیله و یا هر عملی که چهره پلید شما را نمایان کند از نظر شما غیر شرعی و غیر اسلامیست ! حالا میخواهد دانشگاه باشد میخواهد کتاب و یا فیلم باشد . خب اگر بحث شما حجاب و رابطه دختران و پسران است من یک پیشهاد کوچک دارم ! با گماشتن استادهای زن و هم جنس  بگذارید دختران در دانشگاه های دخترانه هر طور که میخواهند لباس بپوشند و محدودیت نداشته باشند ! تا ببینیم مشکل شما ایا با حجاب است یا با پیشرفت و اگاهی و ترقی کردن ؟
به اشتراک بگذارید:

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader ::

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر